De Belastingdienst heeft de Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook onze Hervormde Wijkgemeente  van bijzondere aard aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent dat u gebruik kunt maken van belastingvoordeel als u een gift of vrijwillige bijdrage aan ons overmaakt.

De Hervormde Wijkgmeente van Bijzondere Aard onderscheidt zich alleen van de andere Hervormde Wijkgemeenten met een eigen rechtspersoonlijkheid op grond van overgangsbepaling 82 (OVB 82) van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Officiële naam:
Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard (hwba) binnen de Protestantse Kerk in Nederland

RSIN-nummers:
813612809 (algemeen PKN nummer);
824104821 (kerkvoogdij van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard)

Contactgegevens:

Kerkenraad:
* e-mail: wijk-ba@hervormdvriezenveen.nl
* postadres: Westeinde 237, 7671 ER Vriezenveen

College van Kerkrentmeesters:
* e-mail: kerkvoogdij-hwba@hervormdvriezenveen.nl
* postadres: De Zwaan 75A, 7672 AP Vriezenveen

College van diakenen:
* e-mail: diakonie-hwba@hervormdvriezenveen.nl
* postadres: Westeinde 237, 7671 ER Vriezenveen

Doelstelling van de wijkgemeente:
De wijkgemeente heeft ten doel... (lees verder in het beleidsplan)

Beleidsplan:
Een samenvatting van het beleidsplan HWBA kunt u hier vinden.
Het gehele HWBA beleidsplan is hier te vinden.

Bestuur:
De Hervormde wijkgemeente ba wordt bestuurd door een kerkenraad.
Deze kerkeraad bestaat uit 2 ouderlingen, 1 ouderling-kerkrentmeester en 2 diakenen.
Bijstand pastoraat wordt verricht door een emeritus predikant.

Beloningsbeleid:
Honorering van de predikant geschiedt volgens landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat geldt ook voor anderen die in dienstverband werkzaamheden voor de kerkelijke gemeente verrichten. Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro-deo.

Doelstelling/visie van de landelijke kerk:
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Inzage financiën

Hier vindt u de financiële verantwoording van de gemeente zoals:

Begroting 2019 kerkvoogdij
Begroting 2019 diaconie

Begroting 2018 kerkvoogdij 
Begroting 2018 diaconie

Begroting en jaarrekening 2016 kerkvoogdij
Begroting en jaarrekening 2016 diaconie

 

Bankrekeningnummer kerkvoogdij

NL09RABO0373712375 t.n.v CvK Hervormde Wijkgemeente B.A. te Vriezenveen.